چشم انداز مدیریت صنعتی

انتخاب سبد پروژه های با اثر متقابل، با استفاده از الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات (PSO) و دینامیک آشوبی

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۴