تحقیقات علوم رفتاری

تحقیقات علوم رفتاری

تحقیقات علوم رفتاری بهار 1387 شماره 11

مقالات

۱.

ملاحظات ضروری در تفسیر آزمون ورزش مبتلایان به اختلال افسردگی اساسی

۲.

اثر آزمون مدیریت استرس بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر تیران و کرون استان اصفهان

۳.

اضطراب امتحان و برخی از عوامل فردی - اجتماعی مرتبط با آن در دانش آموزان دبیرستانی شهر شیراز

۴.

مقایسه هویت و سلامت روان در دانشجویان استفاده کننده از اینترنت و محیط های مجازی دانشگاه تهران

۵.

تأثیر آموزش مبتنی بر مدل قصد رفتاری بر نگرش مادران نسبت به سوء رفتار با کودک در مراجعین به خانه های بهداشت شهرستان فلاورجان استان اصفهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۷ تعداد دانلود : ۶۳۳
۶.

فراوانی نسبی اختلالات طیف دوقطبی در متقاضیان طلاق مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده شهر اصفهان و رابطه آن با برخی از ویژگی های جمعیت شناسی

۷.

رابطه اقدام به خودکشی و دوره های مختلف سیکل ماهیانه در زنان ارجاع شده به اورژانس مسمومین شهر اصفهان

۸.

تأثیر فاصله و حذف نشانه های بینایی و چرخش سیستم آزمایشی بر جهت یابی فضایی موش های آلبینوس

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۶