مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی

مطالعات مدیریت راهبردی سال سوم زمستان 1391شماره 12 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

تعامل استراتژی و رهبری با مدیریت دانش در بانکداری الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

رهبری دانش، هوش سازمانی و اثربخشی سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

راهبرد تولید علم بر اساس تحلیل ساختارهای سازمانی و مدیریتی دانشگاه­ها(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

تبیین ارزیابی تمایل و وفاداری مشتریان بالقوه به خرید از فروشگاه­های اینترنتی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵