مطالعات مدیریت راهبردی - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات مدیریت راهبردی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
e-issn: ۲۶۷۶-۶۷۴۴
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۱ اسفند ۱۳۸۸
مدیر مسئول: محمدرضا آیت‌الهی
ناشر: انجمن مدیریت راهبردی ایران
p-issn: ۲۲۲۸-۶۸۵۳
صاحب امتیاز: انجمن مدیریت راهبردی ایران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: محمدرضا حمیدی زاده
مدیر داخلی: کارشناس نشریه: عاطفه شریفی راد
مدیر اجرایی: علی بهرمندپور
هیئت تحریریه: حسنعلی آقاجانی‌کاسگری، علی‌اکبر امین‌بیدختی، محمدتقی امینی، معصومه حسین‌زاده‌شهری، محمدرضا حمیدی زاده، رضا حسنوی، محمدمهدی سپهری، سعید سعیدا اردکانی، حسنعلی سینایی، علی اکبر عرب مازار، علی‌رضا علی‌احمدی، علینقی مشایخی، محمّد مهر‌آئین
آدرس: تهران، دانشگاه شهیدبهشتی، اوین، بلوار دانشجو دانشگاه شهیدبهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری
تلفن: ۰۲۱۲۹۹۰۵۲۲۲
وب سایت: https://www.smsjournal.ir/
پست الکترونیکی: smsjournalas@gmail.com
کد پستی: ۱۹۸۳۹۶۹۴۱۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵