چشم انداز حسابداری و مدیریت -

چشم انداز حسابداری و مدیریت


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
e-issn: ۲۶۴۵-۴۵۷۲
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: سعید شیپوریان
مدیر اجرایی: رسول یاسمن مایان
هیئت تحریریه: حسن همتی، رسول برادران حسن زاده، یونس بادآورنهندی، حسین پناهیان، عسگر پاک مرام، علی اکبر نونهال نهر، مجتبی رمضانی، مهدی زینالی، حیدر محمدزاده سالطه، رسول عبدی، یعقوب اقدم مزرعه
تلفن: ۰۴۱۳۶۵۸۰۰۳۲
وب سایت: http://www.jamv.ir/
پست الکترونیکی: jamv.info@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۴