تغییرات اجتماعی - فرهنگی (مطالعات علوم اجتماعی ایران سابق)

تغییرات اجتماعی - فرهنگی (مطالعات علوم اجتماعی ایران سابق)

فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد خلخال 1385 شماره 11 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۷.

بررسی پدیده افکار عمومی در جامعه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۸.

بررسی جرایم مرتبط با مواد مخدر و اولویت بندی عوامل مؤثر بر آن ها (استان آذربایجان شرقی - 1385)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۹ تعداد دانلود : ۷۹۷

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴