تغییرات اجتماعی - فرهنگی (مطالعات علوم اجتماعی ایران سابق) - علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)

تغییرات اجتماعی - فرهنگی (مطالعات علوم اجتماعی ایران سابق)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر محمد رحیمی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
p-issn: ۲۰۰۸-۱۴۸۰
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
درجه علمی: علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)
سردبیر: دکتر مهرداد نوابخش
هیئت تحریریه: دکتر فرهنگ ارشاد، دکتر حبیب الله زنجانی، دکتر محمد تقی ایمان، دکتر محمود شارع پور، دکتر علیرضا محسنی تبریزی، دکتر حسین بنی فاطمه، دکتر محمد کریم منصوریان، دکتر صمد عابدینی
آدرس: خلخال- روبروی مهمانسرای جهانگردی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال- طبقه سوم- دفتر مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران
تلفن: ۰۴۵۳۲۴۵۱۶۹۲
وب سایت: http://journal.aukh.ac.ir/
پست الکترونیکی: Faslnameh@aukh.ac.ir
فکس: ۰۴۵۳۲۴۵۱۶۹۲

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴