نگره

نگره

نگره بهار 1391 شماره 21 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی تطبیقی رسم الخط شاهنامه رشیدا با شیوه خوشنویسی عبدالرشید دیلمی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی تطبیقی نقوش پارچه های صفوی و گورکانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی نقوش و خاستگاه آن ها در فرش های سرزمین های اسلامی موجود در نقاشی های عصر رنسانس و پس از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: غرب نقاشی رنسانس فرش اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۶ تعداد دانلود : ۱۸۳۰
۴.

گلیم حافظ نگاره بزکوهی از دوران باستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گلیم تمدن باستان بزکوهی عشایر ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۰ تعداد دانلود : ۴۳۰۱
۵.

تحلیل و بررسی مفاهیم نجومی به عنوان شکل و صورتزئینی آثار فلزی دوره سلجوقی؛ مطالعه موردی:آبریز برنجی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بازتاب باورهای مرتبط با آب در آثار هنری ایلامیان (بررسی نمونه های ایزد آب در هنر هزاره های سوم و دوم پیش از میلاد باستان با نگاهی به آثار بین االنهرین و شهداد)(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶