نگره

نگره

نگره پاییز 1393 شماره 31 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

بررسی زمینه و علل بی رغبتی نگارگران مسلمان به شمایل نگاری پیامبر اسلام (ص) تا قبل از دوره ایلخانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی گونه ها، شیوه ها و جغرافیای تولید فرش ایران در پنج قرن اولیه هجری، با تکیه بر منابع مکتوب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۹ تعداد دانلود : ۷۳۸
۵.

گونه شناسی کاسه های سفالین سلطان آباد در عصر ایلخانی از طریق تحلیل و تطبیق فرم بدنه و تزیینات(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

آرایه ها و نگاره های مرتبط با چشم زخم در دستبافته های اقوام ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۷