نگره

نگره

نگره تابستان 1391 شماره 22 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ریشه یابی آداب و رسوم ایلخانان در شاهنامة ابوسعیدی با تأکید بر نگاره های سوگواری(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

تبیین جنبه های نوآورانه و خلاقیت تصویری در شهنامة قاسمی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

استمرار نقش مایه های ظروف سیمین دورة ساسانی بر نقوش سفالینه های دورة سامانی نیشابور(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی و فن شناسی تحول هنر نقاشی در دورة اول قاجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: زمینه نقاشی دورة قاجار رنگ روغن بست رنگدانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۵ تعداد دانلود : ۴۳۹۹
۵.

قابلیت های هنر کمینه (مینی مال) درگرافیک محیطی شهری با تأکید بر نمونه های دیوارنگاره های شهری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۷