نگره

نگره

نگره تابستان 1393 شماره 30

مقالات

۱.

نقش خیر و شر در شخصیت های آثار حسین قوللر آقاسی

۲.

پژوهشی پیرامون بنیان های معنایی قاب در هنر ایران قبل ار اسلام

۴.

تجلی نمادها در قالی ارمنی باف ایران

۵.

شیوه های اجرایی و سیر تحولات تزیینات گچی معماری ایران در قرون هفتم تا نهم هجری

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰