نگره

نگره

نگره تابستان 1393 شماره 30 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

نقش خیر و شر در شخصیت های آثار حسین قوللر آقاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

پژوهشی پیرامون بنیان های معنایی قاب در هنر ایران قبل ار اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تجلی نمادها در قالی ارمنی باف ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

شیوه های اجرایی و سیر تحولات تزیینات گچی معماری ایران در قرون هفتم تا نهم هجری(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴