نگره

نگره

نگره سال پنجم تابستان 1389 شماره 15 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مطالعه تطبیقی در کاربرد دو اصطلاح «تزیینات معماری» و «دیوارنگاری» در منابع هنراسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۶ تعداد دانلود : ۱۷۱۷

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶