مقالات

۱.

مدیریت نوآوری و انتقال دانش در سطوح محلی، منطقه ای و جهانی

۲.

بررسی تطبیقی نظام نوآوری کشورهای مختلف در مقایسه با ایران

۴.

ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد مؤثر کارکنان شرکت ملی نفت ایران

۵.

تبیین الگوی مهندسی مجدد برنامه ریزی احتیاجات کالا و مواد برای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

کلید واژه ها: مدل MRP کارایی عملیاتی تدارکات کارایی مالی هماهنگی درونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 456 تعداد دانلود : 707
۶.

توسعه آتی فناوری و الزامات تربیت نیروی انسانی خبره در صنعت پالایش و پخش فرآورده های نفتی

۷.

مهارتهای نرم افزاری و سخت افزاری مدیریت راهبردی منابع انسانی در طرحهای صنعت نفت

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵