مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی (مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت سابق)

مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی (مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت سابق)

مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت زمستان 1390 شماره 17 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارائه الگویی برای شناسایی، اندازه گیری و اولویت بندی شکاف های دانشی سازمان (مطالعه موردی: یک شرکت پیمانکاری فعال در حوزه صنایع پالایشگاهی و نفت)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 624 تعداد دانلود : 853
۲.

تبیین مولفه های پیاده سازی مدیریت جانشین پروری در سازمان (مطالعه موردی: حوزه های ستادی شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه مستقر در تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 753 تعداد دانلود : 22
۷.

ارزیابی میزان رعایت مولفه نیروی انسانی در کتابخانه های صنعت نفت شهر تهران بر اساس استانداردهای کتابخانه های تخصصی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 480 تعداد دانلود : 518

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵