مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی (مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت سابق) - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی (مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت سابق) (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
e-issn: ۴۴۰۹-۲۵۸۸
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۳۰ مرداد ۱۳۸۹
مدیر مسئول: دکتر علی مبینی دهکردی
ناشر: موسسه مطالعات بین المللی انرژی
p-issn: ۸۸۸۶-۲۲۵۱
صاحب امتیاز: موسسه مطالعات بین المللی انرژی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر مجتبی رجب بیگی
مدیر داخلی: کارشناس اجرایی: سید جعفر حجازی
مدیر اجرایی: دکتر معصومه حبیبی
هیئت تحریریه: عادل آذر، خدایار ابیلی، سیدمهدی الوانی، نسرین جزنی، معصومه حبیبی، سیاوش دریابار، مجتبی رجب بیگی، علی رضائیان، شمس‌السادات زاهدی، ابوالفضل کزازی، علی مبینی دهکردی، ناصر میرسپاسی
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر ، روبه‌روی پارک ملت، خیابان سلطانی (سایه سابق)، شماره 65
وب سایت: http://iieshrm.ir/
پست الکترونیکی: iieshrm@gmail.com
کد پستی: ۱۹۶۷۷۴۳۷۱۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰