مطالعات راهبردی زنان

مطالعات راهبردی زنان

مطالعات راهبردی زنان سال هفدهم زمستان 1393 شماره 66 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

حل تزاحم حریم خصوصی زوجین با حقوق زوجیت بر اساس مصلحت تحکیم خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

کاربرد قاعده ی «امتناع ناشی از سوء اختیار» در حوزه ی فقه خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی فقهی حقوقی جنایات ارتکابی توسط صغیر ممیز با تاکید بر قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
تعداد بازدید : ۱۰۶۶ تعداد دانلود : ۲۵۷۴
۵.

تبعیض مثبت به نفع زنان با تاکید بر حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

موجه سازی حق تولید مثل و باروری انسان در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۹