رفاه اجتماعی

رفاه اجتماعی

رفاه اجتماعی سال دهم زمستان 1389 شماره 39 (مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

مقالات

۱.

رابطه متغییرهای کلان اقتصادی با سلامت در ایران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۵.

نقش باور دینی و سبک مدارا در پیش بینی سلامت عمومی مادران دارای کودک دچار ناتوانی ذهنی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۶.

ساخت و اعتباریابی آزمون مهارتهای زندگی در افراد وابسته به مواد(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۷.

مقایسه کیفیت زندگی سالمندان مقیم خانواده مقیم سرای سالمندان شهر اصفهان(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۱۰.

مقایسه عوامل کششی و رانشی جامعه ایران با جوامع پیشرفته صنعتی از نگاه دانش آموزان تهرانی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۹ تعداد دانلود : ۴۱۴
۱۱.

آزمون کشش پذیری مصرف کالاهای اساسی ایران با استفاده ازالگوی تقاضای تقریباً آرمانی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۱۲.

دوره بیکاری و عوامل مؤثر بر آن شواهدی از بیکاران جویای کار استان یزد طی برنامه سوم توسعه(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۳ تعداد دانلود : ۴۵۲
۱۳.

نابرابری اجتماعی در حوزه فراغت(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

۱۶.

رابطه سبکهای هویت با خودکارآمد پنداری دانش آموزان پسر دبیرستانی ایرانی و افغانی ساکن قم(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹