رفاه اجتماعی - علمی-پژوهشی

رفاه اجتماعی

هیئت تحریریه : حسن افتخار اردبیلی، محمد اویسی، پرویز پیران، مهدی تقوی، حمیرا سجادی، حسن رفیعی، محمد جواد زاهدی مازندرانی، ژاله شادی طلب، محمد حسین شریف زادگان، حمیرا سجادی، ملیحه شیانی، ثریا شیبانی تریماینه، جواد صالحی اصفهانی، محمد کاظم عاطف وحید، حمیدرضا عریضی، آمنه ستاره فروزان، محمد امین قانعی راد، میر طاهر موسوی، علی حسین نجفی ابرند آبادی، محمدرضا واعظ مهدوی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۴ فروردین ۱۳۸۳
مدیر مسئول: دکتر میرطاهر موسوی
ناشر: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
p-issn: ۸۱۹۱-۱۷۳۵
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر حسن رفیعی
آدرس: تهران، اوین، بلوار دانشجو، خ کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
تلفن: ۰۲۱۷۱۷۳۲۸۵۱
وب سایت: http://refahj.uswr.ac.ir/
پست الکترونیکی: refahj@uswr.ac.ir
کد پستی: ۱۹۸۵۷۱۳۸۷۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۱