رسانه

رسانه

رسانه تابستان 1372 شماره 14

مقالات

۷.

رابطه تبلیغات و توسعه ملی

۹.

قربانیان خشونت تلویزیون

سخنرانی ها

گفتگوها

۱.

انتشار زیر رگبار گلوله ها (گفت و گو با کمال پورشپایک سردبیر روزنامه اسلوبودینی سارایوو)

مترجم: مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۸ تعداد دانلود : ۲۴۹

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۷