مطالعات راهبردی

مطالعات راهبردی

مطالعات راهبردی 1377 پیش شماره 2

مقالات

۲.

امنیت ملی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱۳۶
از نسل حاصل سوال کنید که: می خواهی دنیا پنجاه سال دیگر چگونه باشد؟ و یا این که: مایل هستی پنج سال دیگر زندگی ات چگونه باشد؟ پاسخها اغلب این گونه شروع می شود: اگر هنوز دنیای باشد، و یا این که: به شرط آن که هنوز زنده باشیم...؛ ما با نسلی روبرو هستیم که به هیچ وجه مطمئن نیست آینده ای داشته باشد.
۳.

گفتمانهای امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۳۷
پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی یکی از مهمترین وقاع سیاسی - اجتماعی ایران در دوران معاصر می باشد. این انقلاب به لحاظ تاثیراتی که در عرصه های ملی، منطقه ای و جهانی داشته است، پدیده ای قابل توجه و تامل می باشد، به گونه ای که طی سالهای پس از پیروزی انقلاب، ابعاد مختلف آن توجه صاحب نظران متعددی را به خود جلب کرده است.
۴.

تاثیر رویکرد جدید مفهوم امنیت بر امنیت ملی ج.ا.ا.ایران

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰۴۹
واحدهای سیاسی و کشورهای جهان به مقوله امنیت توجه خاصی دارند، چرا که این امر منعکس کننده توانایی بقاء به مثابه واحدهایی مستقل و مشخص در عرصه جهانی است. با این وصف ارایه یک تعریف مطلق و کامل از امنیت ممکن نیست چرا که این مفهوم، مفهومی نسبی است و از این رو غالبا با فرض و احتمال درباره آن صحبت می شود.
۵.

انتظام در پراکندگی: بحثی در امنیت ملی ایران

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲۴
اجازه بدهیم با چند تمهید نظری کوتاه وارد بحث شویم: اول) تاریخ روایتی مستمر و بلاانقطاع از تولد و حیات بی ممات یک قدرت مطلقه نیست. هر قدرتی با مقاومت قرین است، به بیان دیگر، هر قدرتی اپوزسیون ساز است. وجود همین مقاومت است که از انسداد کامل قدرت جلوگیری می کند.
۶.

امنیت ملی و تحدید حقوقی آن

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰۳
مطالعه و تحقیق در حوزه های مرتبط با دولت و حکامیت را باید از جمله مطالعات میان رشته ای به شمار آورد که با توجه به موضوع مورد بررسی،‌ علوم و گرایشهای مختلف علمی در تبیین آن مشارکت و دخالت دارند.
۷.

قاچاق مواد مخدر و تاثیر آن بر امنیت ملی ج.ا.ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷۰
نوشتار حاضر در صدد طرح موضوع و یافتن پاسخی برای این پرسش است که: آیا قاچاق مواد مخدر تهدیدی برای امنیت ملی کشور ما هست یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چه تهدیداتی از ناحیه قاچاق مواد مخدر متوجه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می شود.
۸.

قاچاق مواد مخدر و تاثیر آن بر امنیت ملی ج.ا.ایران

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸۲۶
نوشتار حاضر در صدد طرح موضوع و یافتن پاسخی برای این پرسش است که: آیا قاچاق مواد مخدر تهدیدی برای امنیت ملی کشور ما هست یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ چه تهدیداتی از ناحیه قاچاق مواد مخدر متوجه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران می شود.
۹.

تهدیدهای نظامی - امنیتی اسرائیل علیه ج.ا.ایران

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۰۴
بدون تردید برای هر کشور و نظام سیاسی شناخت دقیق و واقع بینانه عواملی که موجودیت، و منافع حیاتی آن را تهدید می کنند از اولویت اساسی برخوردار است. زیرا این دسته از تهدیدات که به دلیل گستردگی و عمق پیامدهای آنها به تهدیدات استراتژیک موسوم اند به راحتی می توانند بر سر راه حرکت عمومی یک جامعه به سوی پیشرفت و توسعه موانع جدی ایجاد کرده، یا اساسا موجودیت و هویت یک کشور را در خطر اندازد.
۱۰.

امنیت ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳۰
مدت زمان مدیدی است که سیاستمداران از اصطلاح امنیت ملی به منزله یک اصطلاح شعاری و رهبران نظامی نیز برای تشریح و توصیف هدف سیاسی، استفاده می کنند. اما اخیرا دانشمندان علوم اجتماعی از این اصطلاح همچون مفهومی تحلیلی و میدانی برای مطالعه، بهره می برند.
۱۱.

قومیت و امنیت

نویسنده: مترجم:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۷
تاریخ جهان در قرن بیستم شاهد جنبشهای قومی دسته جمعی متعددی در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه بوده است. برای نمونه می توان حکومتهای دمکراتیک و دیکتاتوری از قبیل کانادا، بریتانیا، اسپانیا، هند، سودان، نیجریه، آفریقای جنوبی و اندونزی را نام برد.
۱۲.

توسعه اقتصادی و امنیت ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۲
طبق تئوری جامع تجارت بین المللی، کشورها با تخصصی کردن تولید کالاهایی که در آن پیشرفت نسبی داشته اند، رفاه اجتماعی را به حداکثر خود می رسانند. با در نظر گرفتن این که کشورها از نظر سرزمین، نیروی کار و سرمایه ویژگیهای متفاوتی دارند، کالاهای تولیدی مذکور کالاهایی هستند که کشور مورد نظر از وفور نسبی در آنها برخوردار است.
۱۳.

مشکل امنیت ملی در جهان سوم

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵۱
این مقاله به چگونگی تناوب ایده امنیت ملی در کشورهای جهان سوم می پردازد. شرایط امنیت ملی در جهان سوم را با شرایط امنیت ملی در غرب مقایسه و مشخص می کند که نوع تفاوتها، ایده مزبور را برای کشورهای جهان سوم، در مقایسه با کشورهای غربی، مشکل آفرین تر می سازد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۴