حکومت اسلامی

حکومت اسلامی

حکومت اسلامی 1380 شماره 21

مقالات

۲.

مبانى آزادى وآزادگى انسان در اندیشه سیاسى‏امام على علیه السلام

۴.

اندیشه سیاسى ابوالصلاح حلبى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۲
یکى از تحقیقاتى که در مرکز تحقیقات علمى دبیرخانه مجلس خبرگان رهبرى به پایان رسیده و اینک مراحل نشر را مى‏گذراند، بررسى پیشینه نظریه ولایت فقیه در فقه شیعه است . محقق محترم، در بررسى و پى‏گیرى این موضوع، تاریخ فقه شیعه را به هفت مرحله تقسیم کرده است . در دومین مرحله که شامل آغاز غیبت تا پایان حیات شیخ طوسى مى‏شود اندیشه‏هاى سیاسى فقهاى چندى مورد بررسى قرار گرفته است . آنچه مى‏خوانید بخشى از این پژوهش مبسوط است که به بازگویى و تحلیل دیدگاه فقیه فرزانه ابوالصلاح حلبى در همین مرحله پرداخته است . مقدمه‏اى که محقق، بر اصل تحقیق نگاشته است تصویر روشن‏ترى از موضوع تحقیق و مراحل هفت‏گانه به‏دست مى‏دهد . به همین منظور، مقدمه یاد شده را نیز بازگو کرده‏ایم . امیدواریم به زودى متن کامل پژوهش انتشار یابد و در اختیار علاقه‏مندان قرار گیرد .
۶.

تکمله خط اعتدال در نهضت مشروطیت ایران

۱۱.

مبانى حاکمیت در قانون‏اساسى

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۹