پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی)

پژوهش در ورزش تربیتی (دانشگاهی)

پژوهش در ورزش دانشگاهی تابستان 1392 شماره 3 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

ارزیابی موانع و راهکارهای توسعه سهم فعالیت های ورزشی اوقات فراغت دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

طراحی مدل تعهد ورزشی دانشجویان ورزشکار: نقش سازه های انگیزش و رضایتمندی(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

ارتباط توانمندسازی با آمادگی برای تغییر در کارکنان دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

رابطه انسجام گروهی و اثربخشی تیمی دانشجویان دختر و پسر شرکت کننده در یازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

رابطه بین ورزش و حفظ هویت فرهنگی دانشجویان ورزشکار(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

ارتباط بین ادراکات از حمایت استقلالی والدین با شاخص های بهزیستی دانشجویان پسر ورزشکار: با رویکرد تئوری خود - مختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

موانع توسعه ورزش همگانی در دانشگاه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

تحلیل اثر عوامل اجتماعی بر اشتغال فارغ التحصیلان کارشناس ارشد رشته تربیت بدنی دانشگاه های دولتی و غیردولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹