مدیریت دولتی - نشریه علمی (وزارت علوم)

مدیریت دولتی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
e-issn: ۲۴۲۳-۵۳۴۲
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ دی ۱۳۸۶
جانشین سردبیر/قائم مقام: دبیر تخصصی: عباس نرگسیان، علی پیران نژاد
مدیر مسئول: طاهر روشندل اربطانی
ناشر: دانشگاه تهران
p-issn: ۲۰۰۸-۵۸۷۷
صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: آرین قلی پور
هیئت تحریریه: محمدسعید تسلیمی، علی رضائیان، شمس السادات زاهدی، کرامت الله زیاری، علی اکبر فرهنگی، ابوالحسن فقیهی، سید محمد مقیمی، علی اصغر مشبکی
آدرس: تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و بزرگراه چمران، جنب دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ساختمان جنوبی، طبقه همکف، دفتر مجلات دانشکده مدیریت.
تلفن: ۰۲۱۶۱۱۱۷۶۳۷
وب سایت: https://jipa.ut.ac.ir/
پست الکترونیکی: jipa@ut.ac.ir
فکس: ۰۲۱۸۸۰۰۶۴۷۷
کد پستی: ۱۴۱۱۷۱۳۱۱۴

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵