توسعه تکنولوژی صنعتی

توسعه تکنولوژی صنعتی

توسعه تکنولوژی صنعتی سال 10 بهار و تابستان 1391 شماره 19

مقالات

۱.

سنجش سطوح توانمندی های فناورانه در صنعت آب وبرق

نویسنده:

کلید واژه ها: سامانه حمل و نقل هوشمند فناوری ارتباطات خودرویی ایمنی روانی ترافیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۲
یکی از عوامل اساسی در عدم موفقیت بکارگیری فناوری برای کسب مزیت رقابتی در بنگاههای کشورهای در حال توسعه ، عدم آگاهی و شناخت سطح قابلیت های فناورانه بنگاه و استفاده از آنها در جهت مزیت های نسبی می باشد.ارزیابی نیازهای فناورانه ابزاری است که به منظور تعیین قابلیت های موردنیاز برای اجرای الویت های فناورانه بکار می رود. ارزیابی نیازهای تکنولوژیک نه تنها حوزه های ضعیف و مشکل ساز بنگاه را شناسایی می کند، بلکه به مزیت های نسبی بنگاه نیز توجه داشته و آنها را مشخص می سازد. در این مقاله سعی داریم با استفاده از مدل ارزیابی نیازهای فناورانه، سطح توانمندی های فناورانه وزارت نیرو را مورد بررسی و تحلیل قراردهیم. این مدل از 9 بعد سطح توانمندی بنگاه را مورد ارزیابی قرار داده و در هر یک وضعیت بنگاه را مشخص نموده و شکاف موجود را ارائه می نماید.
۲.

روش جدید جهت مدیریت سرمایه گذاری و تخصیص منابع مالی به تولیدات پراکنده در کشور با استفاده از تکنیک آنتروپی و روش AHP

کلید واژه ها: تکنولوژی ارزیابی تکنولوژی مدل ارزیابی نیاز تکنولوژیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۴۲
افزایش روزافزون تقاضای انرژی الکتریکی و محدودیت های تولید انرژی با استفاده از سوخت های فسیلی، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را به استفاده از واحدهای تولید پراکنده ترغیب نموده است. با وجود تکنولوژی های متنوع در تولیدات پراکنده، محدودیت در سرمایه گذاری روی تمام این تکنولوژی ها به خاطر محدودیت در منابع ملی و وجود برخی الزامات برای انواع تولیدات پراکنده امری غیر قابل انکار است؛ از اینرو اولویت بندی تکنولوژی های برتر در کشور جهت سرمایه گذاری و همچنین مدیریت منابع مالی و تخصیص میزان مناسبی از منابع مالی به هر تکنولوژی از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. هدف این مقاله در گام اول ارزیابی فاکتورهای جذابیت تکنولوژی های تولید پراکنده در کشور بوده و در گام بعد اولویت بندی و مدیریت سرمایه در حوزه ی تولیدات پراکنده است. در این روش پیشنهادی، با استفاده از تکنیک آنتروپی و روش تحلیل سلسله مراتبی که از روش های تصمیم گیری چند شاخصه است که برای مدیریت سرمایه در تولیدات پراکنده پیشنهاد شده است. از مزایای روش آنتروپی آسان نمودن تصمیم گیری برای تصمیم گیران در حل مسائل بزرگ و در نظر گرفتن عدم قطعیت تصمیم گیران در مسائل است.
۳.

بررسی پیامدهای حاصل از توسعه فناوری تولید و استفاده از سوخت های گیاهی در مقایسه با سوخت های فسیلی

کلید واژه ها: تولید پراکنده مدیریت سرمایه گذاری تصمیم گیری چند معیاره تحلیل سلسله مراتبی-آنتروپی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۳۶
نیاز رو به رشد به سوخت، بویژه سوخت های فسیلی، افزایش قیمت محصولات نفتی، افزایش روزافزون گازهای گلخانه ای، روند صعودی شکل گیری و توسعه تکنولوژی و کاهش ذخایر موجود این نوع سوخت ها باعث شده تا دانشمندان به دنبال یافتن منابع سوختی مناسب برای جایگزینی سوخت های فسیلی باشند. سوخت های گیاهی بخاطر منابع زیاد و تجدیدپذیر بودن منابع و کاهش آلودگی، جایگزین مناسبی برای سوخت های فسیلی عنوان شده اند. در این راستا بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کشور برزیل و آمریکا به صورت عمده در حال تولید و استفاده از این سوخت ها هستند و اکثر کشورهای دنیا برای تولید و استفاده از این سوخت ها برنامه ریزی و هدف گذاری نموده اند. البته تولید و استفاده از سوخت های گیاهی در مقایسه با سوخت های فسیلی مزایا، معایب و پیامدهای مختلفی به همراه دارد. در این مقاله ضرورت توجه به تولید و استفاده سوخت های گیاهی به همراه مزایا و معایب و پیامدهای مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت با بیان ضرورت و اهمیت تولید و استفاده از سوخت های گیاهی، معیارهای مختلفی برای مقایسه این دو نوع سوخت در جهت برنامه ریزی و هدف گذاری برای تولید و استفاده از آنها مشخص شده است. با توجه به وجود معیارهای مختلف جهت مقایسه ی این دو سوخت و گزینه های مختلف جهت هدف گذاری، ضرورت دارد که از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره برای مقایسه، هدف گذاری و برنامه ریزی مناسب انجام شود.
۴.

روند جهانی تولید کنسانتره آهن و فولاد و ارائه روش های کاهش میزان انرژی مصرفی

کلید واژه ها: سوخت های گیاهی سوخت های فسیلی پیامدهای سوخت های گیاهی گیری چندمعیاره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۵۸
در این مقاله به تحلیل جریان تولید مواد و مصرف انرژی در صنایع معدنی آهن و فولاد در مقیاس جهانی، پرداخته می شود. این تحلیل ها نشان می دهد که تولید کنسانتره آهن جهان از 274 میلیون تن در سال 1950 به 3000 میلیون تن در سال 2012 افزایش یافته است و در زمان مشابه تولید فولاد جهان از 207 به 1540 میلیون تن رسیده است. از آنجایی که میزان تولید در صنایع معدنی و فولاد سازی به شدت رو به افزایش است، لذا صرفه جویی کم در مصرف انرژی می تواند در کل ذخیره انرژی بسیار زیادی را شامل شود. ذخیره انرژی و کاهش گازهای آلاینده موضوع تحقیقاتی بسیاری از مقالات بوده است ولی مطالعات انجام گرفته، محدود به اطلاعات کلی و کلیشه ای بوده و در سطح فرآیندی دارای ضعف هستند. در این مطالعه، ابتدا میزان ذخایر، تولید کنسانتره آهن و فولاد در جهان مورد بررسی قرار می گیرد، سپس به تحلیل میزان انرژی مصرفی در صنایع معدنی و فولاد به طور مجزا پرداخته می شود. در نهایت پیشنهاد هایی برای کاهش مصرف انرژی در مراحل مختلف تولید بیان می شود. بالاترین سهم انرژی مصرفی در فرآیند معدن کاری مربوط به فرآیند آسیاکنی (40 درصد) و انتقال مواد (در حدود 17 درصد) است. از آنجایی که چین بزرگترین تولید کننده فولاد در جهان (46 درصد فولاد جهان) و یکی از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی و تولید کننده آلودگی است، در این مقاله به صورت موردی بررسی می گردد. بررسی نتایج نشان داد در سال 2007 با بکار گیری تکنولوژی های جدید، انرژی مصرفی کل، آب تازه و انتشار دی اکسید گوگرد به ازای هر تن فولاد 8، 24 و 5/4 درصد در مقایسه با سال 2005، کاهش یافته است. همچنین نتایج نشان داد که انرژی مصرفی برای کوره های دمشی 5/2 برابر انرژی مصرفی در کوره های قوس الکتریکی (100 درصد قراضه) است.
۵.

فناوری ساخت میکرومتر اپتیکی دیجیتال بر پایه استفاده از فناوری های پیشرفته

کلید واژه ها: جریان تولید مواد مصرف انرژی آهن فولاد کوره های دمشی کوره قوس الکتریکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۶
با پیشرفت فنآوری نیاز انسان به اندازه گیری های دقیق ابعادی گسترش یافته است به نحوی که امروزه اندازه گیری دقیق ابعاد قطعات یکی از بخش های مهم در فرآیند تولید، ساخت و کنترل کیفیت محصولات به شمار می رود. می توان گفت که در صنایع امروز سیستم های اندازه گیری صنعتی بخشی از سامانه های هوشمند کنترل هستند که با دقت بالایی پارامترهای تعیین شده را اندازه گیری و مانیتور می کنند. در بین روشهای اندازه گیری، روش های اندازه گیری تماسی مانند استفاده از کولیس و میکرومتر، روش هایی زمان بر و گاهی مخرب بوده و امکان استفاده از آنها در خط تولید قطعات وجود ندارد. در این مقاله، تکنولوژی ساخت میکرومتر اپتیکی دیجیتال به عنوان یک روش غیرتماسی و غیرمخرب به منظور اندازه گیری دقیق و بلادرنگ در سیستم های اتوماسیون صنعتی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق، با تغییر المانهای مورد استفاده در سیستم های اپتیکی رایج، از جمله جایگزینی لیزر با LED، تغییر سیستم اپتیکی فرستنده و گیرنده نور، استفاده از آشکارسازهای ماتریسی و استفاده از روش های مناسب پردازش سیگنال، گامی در جهت رفع معایب سیستم های لیزری برداشته شده است.میکرومتر اپتیکی دیجیتال ساخته شده، قابلیت اندازه گیری ابعاد اجسام را با دقت 4± میکرومتر فراهم می آورد و با توجه به قابلیت اندازه گیری بلادرنگ ابعاد قطعات وارسال سیگنال بازخورد می تواند به منظور کنترل خط تولید استفاده شود. علاوه بر آن قابلیت نمایش مقطع جسم در حال اندازه گیری و هم چنین قابلیت ذخیره سازی اندازه گیری ها نیز در آن وجود دارد.
۶.

مروری بر مدل های مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری در سازمان های پژوهش و فناوری

کلید واژه ها: ابزار دقیق اندازه گیری تکنولوژی ساخت روش های اپتیکی میکرومتر اپتیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۴۹
سازمان های پژوهش و فناوری به منظور ایفای ماموریت خود باید رقابت پذیر، مشتری گرا و هزینه اثربخش باشند که این نیازمند اتخاذ رویکردهای راهبردی در مدیریت این سازمان هاست. با افزایش شدت رقابت جهانی، سازمان های پژوهش و فناوری نیازمند تقویت مدیریت راهبردی خود به منظور تبدیل شدن به سازمان های موثر، کارآمد و هدف گرا برای توسعه فناوری و نوآوری فناورانه می باشند. در چارچوب مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری مدل های معدودی برای مدیریت راهبردی سازمان های پژوهش و فناوری توسعه یافته است که هریک از آنها ویژگی ها و رویکرد خاص خود را دارد. این مقاله به بررسی مدل های مختلف توسعه یافته برای مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری در سازمان های پژوهش و فناوری می پردازد و در نهایت پس از جمع بندی، به چند توصیه مدیریتی اشاره می شود.
۷.

بررسی تاثیر آینده پژوهی در حوزه تحقیقات ناجا

کلید واژه ها: مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری سازمان های پژوهش و فناوری مدل های مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری راهبرد پژوهش و فناوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۳۹
آینده نگاری به عنوان یک ابزار تحلیلی-چشم اندازی متمایز،توسعه پیدا کرده است:این ابزار آینده های آلترناتیو از فیلد های (رشته های)مختلف ذینفع، مورد توجه قرار می دهد و بدین ترتیب به فرآیندهای تصمیم گیری در سطوح مختلف کمک می نماید. این مقاله چشم اندازهای مختلف ارزیابی آینده پژوهی را در نظر می گیرد و از طریق برقراری نگاشت بین این چشم اندازها ، با کارکردهای سیاستی آینده پژوهی،چارچوبی را برای شناسایی و اولویت بندی متغیر های موثر بر ابعاد یک پروژه آینده پژوهی در حوزه تحقیقات ناجا ارائه می کند .

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۳