قبسات

قبسات

قبسات 1377 شماره 7

مقالات

۱۰.

معرفی و بررسی کتاب: ایمان‌ و عقلانیت‌ (عقل‌ و اعتقاد به‌ خدا)/‌Faith and Rationality (Reason and Beliefin Cod) ویراستاران: آلوین‌ پلانتینجا و نیکولاس‌ والتراستورف‌

معرفی کتاب ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۲