قبسات

قبسات

قبسات سال شانزدهم تابستان 1390 شماره 60 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۷.

سمبولیسم از نظر هگل و سنت گرایان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: وجود معنا صورت روح ماده پدیدار سمبولیسم امر مطلق رمز انضمام اثر هنری کلاسیسیزم رومانتیسیزم انتزاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۳ تعداد دانلود : ۸۱۷
۸.

مقایسه دو دیدگاه پدیدارشناسی و تاریخینگری در بررسی هنر اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پدیدارشناسی هرمنوتیک هنر اسلامی تاریخی نگری تحویل گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۹ تعداد دانلود : ۹۲۳

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۹