قبسات - نشریه علمی (وزارت علوم)

قبسات (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: فلسفه و منطق
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۷ خرداد ۱۳۷۹
مدیر مسئول: علی اکبر رشاد
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
p-issn: ۱۰۲۹-۴۵۳۸
صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: محمد محمدرضایی
مدیر اجرایی: سید مهدی حسینی
هیئت تحریریه: احمد بهشتی، رضا داوری اردکانی، غلامرضا اعوانی، غلامعلی حداد عادل، حمید رضا آیت اللهی، مهدی گلشنی
آدرس: قم: بلوار پانزده خرداد، خیابان شهید میثمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،
وب سایت: http://qabasat.iict.ac.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۱