قبسات - علمی-پژوهشی

قبسات


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: علی‌‏اکبر رشاد

مدیر مسئول: علی‌‏اکبر رشاد

سردبیر: محمد محمدرضایی‏

مدیر اجرایی: محمد جداری‌عالی‏

هیئت تحریریه: حمیدرضا آیت‌اللهی، غلامرضا اعوانی، رضا اکبریان، احمد بهشتی، غلامعلی حداد عادل، ‌رضا داوری، علی‏اکبر رشاد، حسین غفاری، مهدی گلشنی، محمد محمدرضایی

نشانی: قم: بلوار پانزده خرداد، خیابان شهید میثمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، صندوق پستی: 179 ـ 37185

تلفن: 37603572(025)  فکس: 376029973(025)

وب سایت:  http://magazines.iict.ac.ir

پست الکترونیک: qabasat@iict.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: فلسفه و منطق
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۷ خرداد ۱۳۷۹
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۲