قبسات

قبسات

قبسات سال هفدهم بهار 1391 شماره 63 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

بررسی و نقد چهار مبنای معرفت شناختی نظریه تکثرگرایی دینی جان هیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تجربة دینی پلورالیزم دینی تکثرگرایی دینی معرفت شناسی دینی هیک دیدن و دیدن آنگونه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۴ تعداد دانلود : ۵۶۶
۴.

بررسی دیدگاه ملاصدرا درباره شهود ماهیت و ادراک حصولی وجود و تاثیر آن در شناخت خداوند متعال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: علم حضوری علم حصولی علم حضوری به وجود علم حصولی به ماهیات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۱ تعداد دانلود : ۹۳۱

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۲