اندازه گیری تربیتی

اندازه گیری تربیتی

اندازه گیری تربیتی سال اول بهار 1389 شماره 1 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

استانداردسازی پرسشنامه آموزش ترغیبی و بررسی رابطه آن با باورهای هوشی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر کاشمر(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تاثیر زمینه های تحصیلی دانشگاهی، علوم دینی و هنری بر هوش معنوی، کوششی در راستای رواسازی و پایایی سنجی مقیاس هوش معنوی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۶ تعداد دانلود : ۴۵۵
۵.

سنجش و ارزشیابی آموزش الکترونیکی: گزارش موردی از دوره آموزش الکترونیکی رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۰ تعداد دانلود : ۴۶۸

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰