اندازه گیری تربیتی

اندازه گیری تربیتی

اندازه گیری تربیتی سال دوم بهار و تابستان 1390 شماره 5 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

ساخت و استاندارد کردن مقیاس خشم چند بعدی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان گیلان غرب در سال تحصیلی 86-87(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۲ تعداد دانلود : ۷۲۶
۴.

تأثیر استفاده از کارپوشه الکترونیکی بر نگرش، انگیزش پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی روایی و پایایی شیوه های نمره گذاری آزمون های مبتنی بر نقشه مفهومی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰