اندازه گیری تربیتی

اندازه گیری تربیتی

اندازه گیری تربیتی سال سوم تابستان 1391 شماره 8 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

استانداردسازی و هنجاریابی پرسشنامه نگرانی های سلامت( 54-HCQ ) برای دانشجویان ایرانی دوره های کارشناسی دانشگاه های دولتی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه خلق و منش در کودکان پیش دبستانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

شناسایی مقیاس های سنجش تصویر ذهنی از برند در دانشگاه(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰