اندازه گیری تربیتی

اندازه گیری تربیتی

اندازه گیری تربیتی سال اول تابستان 1389 شماره 2 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۲.

بررسی ساخت عاملی و ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی فرم کوتاه پرسشنامه اضطراب سلامت در یک نمونة غیربالینی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

فراتحلیل مطالعات مربوط به عملکرد ریاضی دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی ویژگی های روان سنجی سؤالات تخصصی آزمون های فراگیر رشته روان شناسی دانشگاه پیام نور در سال 1385(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۴ تعداد دانلود : ۵۵۴

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۰