روانشناسی

روانشناسی

روانشناسی پاییز 1388 شماره 51 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

تأثیرمداخلات به هنگام روانشناختی و آموزشی خانواده محور بر سلامت روانی پدران دارای فرزند با نشانگان داون(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۲ تعداد دانلود : ۷۱۳
۴.

رابطه خودکارآمدی تحصیلی و درگیری تحصیلی با پیشرفت تحصیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

اثر بخشی درمان شناختی-رفتاری وسواس مادران بر اختلالات رفتاری کودکان آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

رابطه مذهب با اضطراب مرگ وهیجان خواهی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

اثربخشی درمان شناختی-رفتاری، دارودرمانی و اختلال تلفیق آنها در بهبود علائم افسردگی و خشم در اختلال شخصیت مرزی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳