روانشناسی

روانشناسی

روانشناسی تابستان 1385 شماره 38 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی مقایسه ای توانش های نظریة ذهن و نگهداری ذهنی عدد در کودکان عقب ماندة ذهنی آموزش پذیر و کودکان عادی پیش دبستانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۱ تعداد دانلود : ۶۶۵
۲.

مثلث طلایی خانواده ، سلامت و نوجوان(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

اثربخشی روش مواجهه و بازداری از پاسخ به شیوة فردی و گروهی بر کاهش علایم اختلال وسواس بیاختیاری(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی روایی و اعتبار آزمون نظریة ذهن در گروهی از دانش آموزان عقب مانده ذهنی و عادی شهر شیراز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۸ تعداد دانلود : ۶۷۴
۵.

مقایسة پردازش اطلاعات اولیة بینایی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی، افسردگی اساسی و افراد بهنجار(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی تأثیر موسیقی درمانگری فعال بر کاهش اختلالات رفتاری و عاطفی کودکان بیسرپرست و بد سرپرست(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان نخبه دانشگاه اصفهان از مؤلفه های آموزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳