روانشناسی

روانشناسی

روانشناسی پاییز 1385 شماره 39 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مطالعه ویژگیهای روانسنجی مقیاس خودکارآمدی عمومی شر(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی رابطة هوش هشتگانه گاردنر با انتخاب رشتة تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی روانشناسی هوش مفهوم هوش
  2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی مشاوره مشاوره تحصیلی
تعداد بازدید : ۲۸۳۷ تعداد دانلود : ۲۷۲۱
۳.

مقایسة سوگیری حافظة صریح نسبت به پردازش اطلاعات هیجانی منفی در بیماران مبتلا به اضطراب منتشر، افسردگی اساسی و افراد بهنجار(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

بررسی رابطة هوش هیجانی و رضایت زناشویی(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی رابطة خودمختاری و کیفیت زندگی در دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاههای شیراز(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی تأثیر رفتار درمانی گروهی بر علایم هراس اجتماعی و جرئتمندی دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی سوگیری حافظة (شناختی) در نوجوانان با اختلال اضطراب اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳