روانشناسی

روانشناسی

روانشناسی بهار 1388 شماره 49

مقالات

۲.

مقایسه دانش آموزان مدارس تیزهوشان و عادی از نظر ابعاد کمال گرایی

۳.

روابط بین نورزگرایی، سبک های مقابله، تنشگرهای تحصیلی، واکنش ها به تنشگرها و بهزیستی ذهنی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳