روانشناسی

روانشناسی

روانشناسی تابستان 1389 شماره 54 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مقایسه عملکرد بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی، افسردگی اساسی و افراد بهنجار در آزمایه انسجام فضایی-زمانیسپیده مکارم،(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

رابطه هوش هیجانی و احساس خستگی دانشجویان با واسطه گری خوش بینی، خودکارآمدی، اضطراب و افسردگی(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

تأثیر ادراک از والدین و معلمان بر خلاقیت کودکان با توجه به باورهای انگیزشی آنان(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

بررسی شاخص های روان سنجی مقیاس روان بنه های سازش نایافته اولیه(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی اثر بخشی ارزشیابی مستمر یادگیری در ادراکات حرمت خود و عملکرد تحصیلی دانش آموزان(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳