اندیشه های نوین تربیتی

اندیشه های نوین تربیتی

اندیشه های نوین تربیتی 1386 شماره 1 و 2 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی تاثیر آموزش تنش زدایی تدریجی در کاهش تمایل به فرار دختران نوجوان در معرض فرار(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

مقایسه سبک شناختی دانش آموزان راهنمایی عشایری و شهری در تعامل با ابعاد فرزندپروری والدین(مقاله علمی وزارت علوم)

۳.

بررسی رابطه ی سرسختی با هوش هیجانی و مقایسه ی آن در زنان و مردان دانش جوی شاغل دانشگاه های شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کنترل هوش هیجانی سر سختی شاغل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 989 تعداد دانلود : 13
۴.

بررسی نظرات دانشجویان دانشگاه های تهران نسبت به ملاک های ارزش یابی عملکرد اساتید(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

مقایسه ی راهبردهای انگیزش برای یادگیری و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان مدارس طرح آموزشی رشد و عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

نقد و ارزیابی محتوای کتاب درسی دین و زندگی سال سوم دبیرستان(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

تحلیل الگوی توسعه ی دانش و شیوه ی به کارگیری آن در آموزش عالی و دانشگاه های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آموزش عالی توسعه دانش دانشگاههای ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 927 تعداد دانلود : 80
۸.

بررسی تاثیر راهبردهای خودتنظیمی والدین و راه بردهای خودتنظیمی در یادگیری دانش آموزان بر عزت نفس دانش آموزان دختر دوره ی راهنمایی شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۹.

الگوی مفهومی به کارگیری کارآمد و موثر فن آوری در آموزش و پرورش با روی کرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۸