اندیشه های نوین تربیتی - نشریه علمی (وزارت علوم)

اندیشه های نوین تربیتی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم تربیتی
e-issn: ۲۴۷۶-۷۶۵۴
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۸ دی ۱۳۸۳
جانشین سردبیر/قائم مقام: دبیر اجرایی: دکتر پروین صمدی
مدیر مسئول: دکتر سعید رضایی شریف آبادی
ناشر: دانشگاه الزهرا (س)
p-issn: ۱۷۳۵-۴۴۸X
صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا (س)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر حسین زارع
مدیر داخلی: دکتر پروین صمدی
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: فاطمه وزیری
هیئت تحریریه: دکتر مهناز اخوان تفتی، دکتر سیمین حسینیان، دکتر غلامرضا شمس مورکانی، دکتر علی ذکاوتی قراگوزلو، دکتر بهرام محسن پور، دکتر گلنار مهران، دکتر طیبه ماهروزاده، دکتر پروین کدیور، دکتر پروین صمدی، دکتر یوسف ادیب، دکتر محمدرضا آهنچیان، دکتر ابوالقاسم یعقوبی، دکتر حسین زارع، دکتر ناصر شیربگی، دکتر عباسعلی حسین خانزاده فیروزجاه، دکتر مسعود صفایی مقدم، دکتر سعید بهشتی
آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، طبقه دوم
تلفن: ۰۲۱۸۵۶۹۲۲۹۱
وب سایت: http://jontoe.alzahra.ac.ir/
پست الکترونیکی: jontoe@alzahra.ac.ir
کد پستی: ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۹