اندیشه های نوین تربیتی - نشریه علمی (وزارت علوم)

اندیشه های نوین تربیتی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم تربیتی
e-issn: ۲۴۷۶-۷۶۵۴
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۸ دی ۱۳۸۳
جانشین سردبیر/قائم مقام: دبیر اجرایی: دکتر پروین صمدی
مدیر مسئول: دکتر سعید رضایی شریف آبادی
ناشر: دانشگاه الزهرا (س)
p-issn: ۱۷۳۵-۴۴۸X
صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا (س)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر طیبه ماهروزاده
مدیر اجرایی: رقیه نظری
هیئت تحریریه: دکتر مهناز اخوان تفتی، سر کار خانم دکتر سیمین حسینیان، دکتر گلناز مهران، دکتر بهرام محسن پور
تلفن: ۰۲۱۸۸۰۴۱۴۶۳
وب سایت: http://jontoe.alzahra.ac.ir/
پست الکترونیکی: jontoe@alzahra.ac.ir
فکس: ۰۲۱۸۸۰۴۱۴۶۳

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۳