مطالعات روانشناختی

مطالعات روانشناختی

مطالعات روانشناختی1383 شماره 1

مقالات

۵.

تأثیر تحریک نقاط حساس گوش بر توانایی هوش کلامی دانش آموزان آسیب دیده ی مغزی پسر کم هوش مرزی آموزشگاه

۶.

مقایسه ی رابطه ی هم دلی مادران و دختران نوجوان، با اختلال های رفتاری دختران (سازگار، ناسازگار، بزه ک)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴