مطالعات روانشناختی

مطالعات روانشناختی

مطالعات روانشناختی1383 شماره 1 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۵.

تأثیر تحریک نقاط حساس گوش بر توانایی هوش کلامی دانش آموزان آسیب دیده ی مغزی پسر کم هوش مرزی آموزشگاه(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

مقایسه ی رابطه ی هم دلی مادران و دختران نوجوان، با اختلال های رفتاری دختران (سازگار، ناسازگار، بزه ک)(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۵