مطالعات روانشناختی - علمی-پژوهشی

مطالعات روانشناختی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
e-issn: ۲۵۳۸-۲۹۵۰
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۸ دی ۱۳۸۳
مدیر مسئول: سید ابوالقاسم مهری نژاد
ناشر: دانشگاه الزهرا (س)
p-issn: ۲۵۳۸-۲۹۴۲
صاحب امتیاز: دانشگاه الزهراء(س)
درجه علمی: علمی-پژوهشی
سردبیر: سیده منور یزدی
مدیر داخلی: مهرانگیز پیوسته گر
مدیر اجرایی: رقیه نظری
هیئت تحریریه: حسن احدی، غلام‌علی افروز، شکوه‌السادات بنی‌جمالی، احمد به پژوه، هادی بهرامی، بهروز بیرشک، زهره خسروی، عصمت دانش، زهرا درویزه، سوسن سیف، کیانوش هاشمیان، سیده‌منور یزدی
آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، طبقه سوم
تلفن: ۰۲۱۸۸۰۴۱۴۶۳
وب سایت: http://psychstudies.alzahra.ac.ir/
پست الکترونیکی: psychstudies@alzahra.ac.ir
فکس: ۰۲۱۸۸۰۴۱۴۶۳
کد پستی: ۱۹۹۳۸۹۱۱۷۶

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۱