مطالعات روانشناختی - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات روانشناختی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
e-issn: ۲۵۳۸-۲۹۵۰
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۸ دی ۱۳۸۳
مدیر مسئول: سید ابوالقاسم مهری نژاد
ناشر: دانشگاه الزهرا (س)
p-issn: ۲۵۳۸-۲۹۴۲
صاحب امتیاز: دانشگاه الزهراء(س)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: سیده منور یزدی
مدیر داخلی: مهرانگیز پیوسته گر
مدیر اجرایی: فاطمه وزیری
هیئت تحریریه: دکتر غلام‌علی افروز، دکتر محمدعلی بشارت، دکتر احمد به پژوه، دکتر بهروز بیرشک، دکتر مهرانگیز پیوسته گر، دکتر روشنک خدابخش، دکتر زهره خسروی، دکتر عصمت دانش، دکتر سید ابوالقاسم مهری نژاد، دکتر کیانوش هاشمیان، دکتر سیده‌ منور یزدی، دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند، دکتر چنگیز رحیمی، دکتر حمیدرضا آقامحمدیان، دکتر جلیل باباپور خیرالدین
آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، طبقه سوم
تلفن: ۰۲۱۸۵۶۹۲۰۵۱
وب سایت: http://psychstudies.alzahra.ac.ir/
پست الکترونیکی: psychstudies@alzahra.ac.ir
فکس: ۰۲۱۸۸۰۴۱۴۶۳
کد پستی: ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۰