علوم و فنون نظامی

علوم و فنون نظامی

علوم و فنون نظامی سال یازدهم تابستان 1394 شماره 32 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی شرایط تأمین جیره اضطراری در نزاجا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جیره اضطراری بحران تغذیه آماد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 758 تعداد دانلود : 859
تغذیه صحیح و هدفمند آماد یکی از جنبه هاى مهم سلامت است که بر عملکرد جسمی و روحی افراد تأثیر بسیار زیادی دارد و این موضوع به ویژه در مورد نیروهای نظامی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در واقع می توان چنین عنوان کرد که بعد از مهمات و تسلیحات نظامی، یکی از مهم ترین نیازها در مأموریت های نظامی داشتن جیره های غذایی مناسب می باشد. توزیع جیره غذایی به خصوص در شرایط خاص (بحران، اضطرار، جنگ و پدافند غیرعامل) موجب تداوم مأموریت کارکنان و ایجاد امنیت تغذیه می شود. این مقاله به بررسی شرایط تأمین جیره اضطراری در نزاجا می پردازد که با روش توصیفی- تحلیلی از طریق پرسش نامه و بررسی میدانی و مطالعات کتابخانه ای انجام گردیده و جامعه آماری پژوهش حاضر نفرات درگیر در یگان های مسئول تهیه جیره ها که طبق اطلاعات به دست آمده 40 نفر می باشند انجام گردید. نتایج حاصله از این تحقیق مبین این مسئله است که ایجاد استانداردهای تغذیه و بسته بندی مناسب و همچنین رعایت اصول آمادی و خود کافی بودن بسته های غذایی در تهیه جیره اضطراری به یگان های عملیاتی نزاجا ضروری است.
۲.

تعیین محتمل ترین مسیر حرکت موشک کروز بر اساس الگوریتم های مسیریابی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: موشک کروز سیستم هدایت و ناوبری الگوریتم مسیریابی نقشه هزینه مسیر بهینه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 267 تعداد دانلود : 319
امروزه با توجه به توانایی موشک های کروز در شناسایی و نابودی اهداف خاص و تعیین کننده ، جلوگیری از کارکرد حتی یک موشک کروز می تواند در نتیجه نبرد تاثیر فراوانی ایجاد کند. در این مقاله با ارزیابی مناسب و دقیق از نحوه حرکت , شناسایی مسیر , ناوبری , ارتفاع پرواز و سایر مشخصات فنی موشک های کروز ، محتمل ترین مسیر حرکت موشک بین مبدا پرتاب و مقصد مشخص شده و به دست می آید .برای این منظور بر اساس مطالعات انجام شده، روشهای هدایت، سیستم های مکانیابی و الگوریتم های مسیر یابی موشکهای کروز بررسی شده وسپس با بررسی الگوریتم های مورد استفاده در ناوبری پستی و بلندیهای زمین و بر اساس عوامل تاثیر گزار در طراحی مسیر به تهیه  نقشه هزینه بر اساس نقشه های DEM  تولید شده از منطقه مورد نظر پرداخته و در انتها نیز با استفاده از الگوریتم های مسیر یابی و کوتاهترین مسیر ، محتمل ترین مسیر حرکت موشک کروز بین دو نقطه مورد نظر استخراج  و شبیه سازی گردید. نتایج حاصل نشان داد که با داشتن اطلاعات دقیق ، می توان  مسیرهای احتمالی حرکت موشک کروز بین دو نقطه فرضی  را بدست آورده تا بتوان با استفاده از نتایج آن سامانه های پدافندی و سپر دفاع موشکی قدرتمندی را جهت کشف، شناسایی، ردگیری و انهدام موشک های کروز مهاجم به داخل کشور و در مسیرهای به دست آمده، ایجاد و مستقر نمود.
۳.

شیوه های مناسب مقابله اطلاعاتی آجا در برابر تهدیدهای امنیتی نیروهای فرامنطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: استاندارد فنی مدیریت امنیت مقابله اطلاعاتی نیروهای فرامنطقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 857 تعداد دانلود : 442
هدف این پژوهش بررسی و یافتن مناسب ترین شیوه و شگردهای مقابله اطلاعاتی آجا در برابر نیروهای فرامنطقه ای می باشد. براساس مطالعه منابع مختلف و رویکردهای نیروهای فرامنطقه ای در دنیای ارتباطات نوین فضای جامعه جهانی را به صورت یک دهکده تحت کنترل خود در آورده و بخش عمده ای از ارتباطات اطلاعاتی، نظامی، امنیتی، فرهنگی، اقتصادی و... را به سمت فضای سایبری سوق داده با این شیوه اهداف شوم خود را در جنگ اطلاعاتی به صورت آشکار و پنهان و نامحسوس از طریق این ارتباطات دنبال می نماید. در چند دهه ی گذشته در عرصه های مختلف اطلاعاتی مشکلات و تهدیدات جدی را بر علیه نظام جمهوری اسلامی از جمله آجا ایجاد نمودند. بنابراین ضرورت دارد که از شیوه های مختلف مقابله ای بهره برداری مؤثری صورت بگیرد. سازمان حفاظت و اطلاعات باید اطمینان پیدا کند که کلیهی فرایندهای سازمانی منطبق بر سیاست امنیت اطلاعات و استانداردهای امنیت اطلاعات انجام می گیرد. در این مقاله که به شیوه تحلیلی – توصیفی انجام می شود تلاش شده است شیوه های مقابله ای و بازدارنده اطلاعاتی را با تاکیده بر استانداردهای فنی و مدیریت امنیتی مورد بررسی قرار گیرد.
۴.

طراحی و ساخت سیستم ارتباط شناسایی فرکانس های رادیویی در مناطق نظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیستم شناسایی از طریق فرکانس رادیویی (RFID) شناسایی دوست یا دشمن (IFF) شنود مناطق نظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 537 تعداد دانلود : 511
فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی(RFID)، یک فناوری جدید است که به هدف شناسایی و احراز هویت اشیاء و موجودات زنده به کار گرفته شده و به دلیل مزایای و اهداف گسترده دیگری همچون کاهش هزینه ها، افزایش سرعت و انجام احراز هویت در مقیاس وسیع، فناوری RFID مورد توجه سازمان ها، صنایع مختلف و به خصوص نیروهای نظامی قرارگرفته و روزبه روز بر دامنه کاربران آن افزوده می شود. ازاین رو بررسی جنبه های امنیتی این فناوری و میزان امنیت پروتکل های به کارگیری شده برای انجام احراز هویت، یک نیاز ضروری برای کاربران مختلف آن است. در این مقاله پس از یک آشنایی کوتاه با سامانه های RFID، این سامانه ها ابتدا مورد تحلیل امنیتی قرار خواهد گرفته و نتیجتاً در جهت افزایش امنیت و بومی کردن سخت افزار و نرم افزار سیستم های ارتباطی، یک مدار RF موجود در سیستم RFID طراحی و ساخته شده است.
۵.

تحلیل هرمنوتیک عملیات روانی در عصر نبوت پیامبر اسلام (ص)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسلام قرآن عملیات روانی جنگ تحلیل هرمنوتیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 340 تعداد دانلود : 74
پیشینه عملیات روانی با توجه به آیات قرآن به پیش از هبوط انسان به زمین بازمی گردد. در قرآن کریم آیات زیادی وجود دارد، که تلاش دارد روحیه مسلمانان را درصحنه نبرد بالا ببرد. با توجه به اینکه اکثر آیات قرآن در خصوص عملیات روانی ناظر به جنگ های صدر اسلام در عصر پیامبر اسلام (ص) می باشد، محقیق به تحلیل هرمنوتیک این سؤال که عملیات روانی در عصر نبوت پیامبر اسلام (ص) از دیدگاه آیات قرآن چه می باشد، پرداخته است. می توان گفت که بخشی از این آیات در مقام پاسخگویی به عملیات روانی دشمن بوده، درصدد است آن ها را خنثی نماید، بخش دیگری از آیات که جنبه تعرضی دارد می خواهد روحیه طرف مقابل را مورد تأثیر قرار داده و وادار به تسلیم نماید. هدف این مقاله تبیین عملیات روانی از دیدگاه قرآن در عصر نبوت پیامبر اسلام (ص) می باشد. رهیافت تاریخی تحقیق در مقوله عملیات روانی، توجه به ابعاد عملیات روانی را از منظر دینی برجسته می سازد. ازاین رو نتایج تحقیق بیانگر این است که چنانچه آیات قرآن کریم به درستی بررسی و تبیین شود روش و فرهنگ استواری جهت اصلاح سبک عملیات روانی توسط مسلمانان در ابعاد انتشار شایعه، استفاده از اشعار رزمی، تظاهر به قوی بودن، پایبندی به مقدسات خود و حمله به مقدسات طرف مقابل خواهد بود.
۶.

نقش راهبرد نظامی برای بازیابی قدرت روسیه در دوره ولادیمیرپوتین و دیمیتری مدودف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: راهبرد نظامی دیپلماسی نظامی دفاعی روسیه میلیتاریسم روسی تحولات منطقه ای قدرت های بزرگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 827 تعداد دانلود : 898
روسیه در دوره پسا شوروی بیش از هر زمانی تحت تأثیر تحولات فزاینده منطقه ای و بین المللی بوده است؛ تحولاتی که این کشور را با ضرورت باز تعریف جایگاه، نقش و اهداف آن روبه رو ساخت. لذا با توجه به اینکه روسیه در وضعیت بازیابی جایگاه خود در سطوح مختلف در نظام بین الملل می باشد می توان گفت که هدف اصلی مقاله حاضر تبیین رویکرد استراتژیک این کشور در قالب های کمیت و کیفیت استراتژیک جهت مدیریت چالش های مورد نظر روسیه می باشد .مقاله پیش رو در صدد پاسخ به این سوال می باشد که راهبرد نظامی برای بازیابی قدرت روسیه چگونه می تواند ایفای نقش کند؟ فرضیه ای که به عنوان پاسخ به سوال فوق در نظر گرفته شده این است که بدون شک تلاش روسیه از طریق مکان یابی بهتر در ترتیبات نظام بین المللی ترجمانی از آرمان این کشور در بازیابی قدرت در عرصه بین المللی بوده و راهبرد نظامی روسیه به عنوان  یکی از راه های اصلی دستیابی به این هدف محسوب می شود. ضرورت  تحقیق حاضر هم از آن جهت می باشد که با توجه به شرایط تهدیدآمیز در منطقه و رقابت در نظام بین الملل با محوریت قدرت های بزرگ، پرداختن به موضوع حاضر از زاویه نقش راهبرد نظامی به عنوان استراتژی روسیه در سیاست خارجی می تواند پاسخ گوی نیازهای این کشور در شرایط کنونی باشد. در این نوشتار سعی شده با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی ضمن اشاره به ساختار سیاست خارجی روسیه به تشریح نظریه میلیتاریسم روسی و دیپلماسی دفاعی روسی به عنوان چهارچوب مفهومی مقاله پیش رو پرداخته شود و پس از آن راهبردهای دفاعی - نظامی روسیه در دوران ریاست جمهوری پوتین و مدودف مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت الگوی مناسبی در ارتباط با ساختار دفاعی - نظامی روسیه ارائه شده است.
۷.

الزامات پیاده سازی نظام اقتصاد مقاومتی در سایه فرهنگ سازمانی آجا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیاده سازی اقتصاد مقاومتی فرهنگ سازمانی آجا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 39 تعداد دانلود : 989
نظریه اقتصاد مقاومتی برای اولین بار توسط رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ابداع گردید. فرای اینکه برای پیاده سازی نظام اقتصاد مقاومتی در هر حوزه و نهاد چه اقدامی بایستی صورت پذیرد تا نظام اقتصاد مقاومتی اجرا گردد،  می بایست ابتدا به مقوله فرهنگ سازمانی توجه ویژه نمود. فرهنگ مهم است زیرا هر اقدامی بدون آگاهی از نیروهای فرهنگی ممکن است پیامد های پیش بینی نشده و ناخواسته داشته باشد. بنابراین قبل از پیاده سازی هر نظامی در هر سازمان باید در کارکنان فرهنگ لازم برای پذیرش آن تغییر را ایجاد نمود. فرهنگ سازمانی شمشیری است دو لبه. از یک سو بستری است که دستیابی به اهداف سازمانی را تسهیل می کند. لبه دوم فرهنگ سازمانی می تواند سدی باشد بر سر را اعمال تغییرات در سازمان؛ بنابراین سازمان آجا نیز باید توجه خاص به فرهنگ سازمانی خود در راستای اجرای نظام اقتصاد مقاومتی داشته باشد. تغییر فرهنگ و نقش رهبری در مدیریت آن بسته به مراحل رشد سازمان، از طریق سازوکارهای گوناگونی پدید می آید. در تمام برنامه هایی از این دست، یک گروه پیش تاز برای آموختن و آزمایش رفتار تازه تشکیل می شود. نا آموزی یک باور مشترک و آموختن یک چیز ناشناخته به جای آن، آزار دهنده است. به آسانی می توان گفت آنان که دربست در درون سازمان درگیر هستند نمی توانند فرهنگی را که خود در درون آن شناورند به روشنی ببینند و لذا نمی توانند ارزیابی درستی از آن داشته باشند. رهبر تغییر را می توان کسی دانست که در نفی وضع موجود سازمان و بر انگیختن افراد به تغییر به اندازه کافی نقش دارد. چنانچه فرآیند "تغییر فرهنگ برنامه ریزی شده و ساختارمند" نتایج لازم را به بار نیاورد، رهبران تغییر به اقدامات شدیدتر دست می زنند. رایج ترین شیوه این است که مدیرعاملی از بیرون می آورند که ارزش ها و باورهای متفاوتی از فرهنگ موجود دارد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴