علوم و فنون نظامی - علمی-ترویجی

علوم و فنون نظامی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
e-issn: ۲۶۷۶-۴۵۲۰
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۰
مدیر مسئول: دکتر حسین ولی‌وند زمانی
p-issn: ۲۰۰۸-۱۹۱X
صاحب امتیاز: دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
درجه علمی: علمی-ترویجی
سردبیر: دکتر فرهاد جاویدراد
هیئت تحریریه: دکتر محمد اکرمی‌نیا، دکتر محمدرضا خراشادی‌زاده، دکتر محمدحسین دادرس، دکتر پرویز دباغی، دکتر ناصر شهلایی، دکتر ناصر عباس‌زاده، دکتر حمید کریمی، دکتر ناصر گودرزی
آدرس: تهران، میدان حر ، خیابان کارگر جنوبی، خیابان دانشگاه جنگ،دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران (مدیریت چاپ، انتشارات و فصلنامه)
تلفن: ۰۲۱۶۶۴۱۴۱۹۱
وب سایت: http://www.qjmst.ir/
فکس: ۰۲۱۶۶۴۱۴۱۹۱

کلیدواژه‌های مرتبط

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴