علوم و فنون نظامی - نشریه علمی (وزارت علوم)

علوم و فنون نظامی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
e-issn: ۲۶۷۶-۴۵۲۰
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۰
مدیر مسئول: دکتر حسین ولی‌وند زمانی
p-issn: ۲۰۰۸-۱۹۱X
صاحب امتیاز: دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-ترویجی
سردبیر: دکتر فرهاد جاویدراد
هیئت تحریریه: دکتر سامان بابایی کفاکی، دکتر احمد جعفرنژاد، دکتر محمدرضا خراشادی‌زاده، دکتر عباس خورشیدی، دکتر حبیب الله سیاری، دکتر ناصر شهلایی، دکتر غلامرضا طالقانی، دکتر ناصر عباس‌زاده، دکتر محمود میرزمانی
آدرس: تهران، میدان حر ، خیابان کارگر جنوبی، خیابان دانشگاه جنگ،دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران (مدیریت چاپ، انتشارات و فصلنامه)
وب سایت: http://www.qjmst.ir/
پست الکترونیکی: info@qjmst.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۴