علوم و فنون نظامی

علوم و فنون نظامی

علوم و فنون نظامی سال نهم تابستان 1392 شماره 24 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

بررسی مؤلفه های تأثیرگذار بر توانمندی اعضای هیئت علمی (مطالعه موردی یک دانشگاه نظامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۹۶
هدف از این مقاله بررسی وضعیت توانمندی اعضای هیئت علمی در یکی از دانشگاه های نظامی است. در این مقاله چهار مؤلفه سبک رهبری، توانایی، تعهد سازمانی و قدرت با استفاده از پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفت تا نگرش آزمون شوندگان در مورد این مؤلفه ها و در نهایت نقش مؤلفه ها در توانمندی اعضای هیئت علمی مشخص شود. جامعه آماری این تحقیق تعداد بیست نفر از اعضای هیئت علمی یکی از دانشگاه های نظامی در تهران هستند که به روش تمام شمار انتخاب شده اند. برای تعیین و رتبه بندی میانگین ها از آزمون آماری تی تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد مؤلفه سبک رهبری و تعهد سازمانی در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه یاد شده از شرایط خوبی برخوردار است ولی مؤلفه قدرت نیاز به تقویت دارد. در پایان پیشنهادهایی برای ارتقای سطح توانمندی اعضای هیئت علمی دانشگاه یاد شده ارائه شده است.
۲.

ارزیابی و انتخاب تانک ها در میدان نبرد با استفاده از روش تاپسیس(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۷۱
تانک ها اصلی ترین سیستم ها در اجرای مأموریت های آتش مستقیم محسوب می شوند. وظیفه اصلی تانک ها نزدیک شدن به دشمن و نابودسازی وی است. سرعت و قدرت جابه جایی تانک، کنترل پذیری، خودکفایی، طراحی و ترکیب بندی و حفاظت تانک فاکتورهایی تأییدکننده برای این سیستم ها در میادین نبرد مدرن محسوب می شوند. لذا در این مقاله با استفاده از تکنیک تصمیم گیری تاپسیس تانک های مدل Tرا با توجه به معیارهای ذکر شده ارزیابی و مناسب ترین تانک را مشخص کرده ایم. نتایج نشان می دهد، تانک T_80به علت اینکه همزمان به معیارهای مثبت نزدیک و از معیارهای منفی دور می باشد، به عنوان مناسب ترین تانک مشخص شده است.
۳.

ارائه الگوی الگوریتم رمزنگاری و احراز اصالت در سامانه های دورسنجی نظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۱۴
ارسال و دریافت ایمن داده ها و حصول اطمینان از وجود فرستنده و گیرنده ی خاص از جمله موضوعاتی است که در ارتباطات دیجیتال و به خصوص در سامانه های دورسنجی، مورد توجه قرار گرفته است. روش های اعمال شده برای رمزنگاری و احراز اصالت از کاربردی ترین مولفه های تبادل داده های دورسنجی و فرمان از راه دور است. این مقوله در ارتباطات نظامی و دفاعی بسیار حساس تر و مخاطره انگیزتر است. در این مقاله ابتدا به معرفی روش های رمزنگاری و احرازاصالت پیام ها در سنجش و فرمان از را دور در حوزه ی استاندارد CCSDS[1] پرداخته و در نهایت الگوی جدیدی با رویکرد ترکیبی و امکان کاربرد همزمان رمزنگاری و احرازهویت برای سامانه های نظامی ارائه می شود. بیان این مطالب کاربرد رمزنگاری و احراز اصالت پیام، در عرصه سنجش و فرمان از راه دور در سازمان های نظامی و دفاعی را تبیین خواهد نمود. <br clear="all" /> 5 - Consultative Committee Space Data System
۴.

الگوی بکارگیری فناوری اطلاعات جهت استقرار مدیریت دانش در آجا با استفاده از نرم افزار SharePoint(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۴۵۷
   مدیریت دانش راه کاری موثر در مدیریت مهمترین سرمایه های سازمانی (کارکنان دانشی) است. عدم بکاری فناوری اطلاعات در استقرار مدیریت دانش باعث بوجود آمدن مشکلاتی در سازمان ها می گردد در مقابل  آن بهره گیری از فناوری اطلاعات فراهم کننده هوش سازمانی است که  به مسئولین و کارکنان سازمان کمک می کند تا به سهولت و سرعت به اطلاعات مورد نیاز خود با رعایت وابستگی موضوعی و اطمینان از صحت داده ها دست یافته و تصمیمات بهتر با کارآیی بالاتری را اخذ نمایند. در این مطالعه سعی شده با بررسی موردی نرم افزار شیرپوینت که توسط شرکت مایکروسافت به منظور فراهم آمدن بستری برای انجام تعاملات دانشی درون سازمانی ارائه شده، الگوی نرم افزاری مناسبی را جهت پیاده سازی مدیریت دانش در آجا پیشنهاد نمود. در ادامه مشخصات عمومی و مزایای اختصاصی، مدیریت پیشرفته مستندات آن، سازگاری و ارتباط منطبق با مجموعه نرم افزاری آفیس، نمایش وضعیت حضور و ارتباط محاوره ای، مقیاس پذیری و قابلیت توسعه، امنیت، توانایی پشتیبان پذیری و نیازمندی های سخت افزاری آن به بحث گذاشته شده است.
۵.

بررسی چشم اندازها، اهداف و برنامه های فضایی رژیم اشغالگر قدس بر امنیّت جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۶۲
یکی از پارامتر های اساسی در کسب قدرت هر کشور دستیابی به فناوری های نوین از جمله فناوری فضایی است. پیامدها و مزایای فناوری فضایی علاوه بر امنیت ملی، تأثیرات برجسته ای در  جامعه بین الملل دارد. رژیم اشغالگر قدس با درک موقعیت منزوی خود در جامعه بین الملل توانسته است به پیشرفت قابل ملاحظه ای در زمینه فناوری فضایی دست یابد، به طوریکه برنامه فضایی به عنوان بعد چهارم در امنیت ملی این رژیم قلمداد می شود. از آنجائیکه دشمنی دیرینه ای میان رژیم اشغالگر قدس با نظام مقدس جمهوری اسلامی وجود دارد، این رژیم از همه ابزارها در جهت تضعیف و نابودی نظام جمهوری اسلامی ایران استفاده می کند. یکی از این ابزارها برنامه فضایی است که بوسیله آن انجام اقدامات جاسوسی، شنود، شناسایی مراکز و تاسیسات حیاتی و حساس، شناخت آرایش نیروهای دفاعی کشور و... انجام می گیرد. از این رو شناخت برنامه های فضایی رژیم اشغالگر قدس و قابلیت ماهواره های آن ضرورت می یابد. این تحقیق که با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و اطلاعات مورد نیاز از منابع معتبر اسنادی و کتابخانه ای گردآوری شده است، می کوشد تا به روشنی به این سوال پاسخ دهد؛ که وجود برنامه فضایی این رژیم و توسعه روزافزون آن چه پیامدهایی بر امنیت کشورمان خواهد داشت؟ هدف این تحقیق ارائه قابلیت های فضایی رژیم اشغالگر قدس بر اساس بررسی ویژگی های ماهواره های پرتاب شده این رژیم و تاثیر آن بر امنیت کشورمان می باشد؛ نتیجه تحقیق به این منجر شد که رژیم اشغالگر قدس با توجه به ذات دوگانه فعالیت های فضایی در لوای توسعه برنامه فضایی خود و بهره برداری از اقدامات جاسوسی اقدام به توسعه برنامه نظامی موشکی خود بوسیله بهینه سازی موشک های ماهواره بر می نماید، که این خود تهدیدی برای منطقه پر التهاب خاورمیانه بویژه کشورمان می باشد. 
۶.

بررسی رابطه عوامل کیفیت زندگی کاری با عملکرد کارکنان دانشگاه امام علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۹۳
    برنامه ارزیابی عملکرد و کیفیت زندگی کاری، دستخوش تغییرات بسیاری در طول دهه های گذشته شده و تغییرات سازمانی صورت گرفته، سبب توسعه برنامه سرمایه گذاری در بخش منابع انسانی گردیده است. میزان محصول یا خدماتی که کارکنان با حداقل هزینه و زمان و بالاترین کمیت، کیفیت، نظم و پاسخگویی ارائه می کنند نشان دهنده عملکرد آنهاست؛ کیفیت زندگی کاری یک رویکرد مرتبط با جو کلی کار و تأثیری است که کار  هم بر افراد و هم بر اثربخشی سازمانی دارد. والتون هشت متغیر اصلی را به عنوان هدف افزایش کیفیت زندگی کاری مورد توجه قرار می دهد. در این پژوهش با توجه به ادبیات مطرح شده و راهنمایی خبرگان، دو پرسشنامه با استفاده از مقیاس فاصله ای و طیف لیکرت طراحی شده، سپس در میان نمونه آماری توزیع گردیده است. پس از تحلیل پاسخ ها با استفاده از آزمونt یک نمونه ای و ضریب همبستگی پیرسون، دستاوردهای این پژوهش عبارت اند از:
۷.

سلسله مراتب نظامی، استرس شغلی و سلامت ذهنی در زمان صلح(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۸۱
اکثر مطالعات انجام شده در زمینه سلامت ذهنی در نیرو های مسلح، در ابتدا بر اختلالات استرس پس از حادثه در میان پرسنل نظامی که در وضعیت های جنگی بوده اند تمرکز داشته است.این مقاله در راستای  ارزیابی شیوع اختلالات ذهنی رایجو استرس شغلی و ارتباط بین این دو در بین پرسنل نظامی در زمان صلح انجام شده است. علاوه بر این، این پژوهش در پی آن است که زیر گروه های شغلی با شیوع بیشتر اختلالات ذهنی رایج را شناسایی کند. شرکت کنندگان در پژوهش، شامل 506  نفر پرسنل نظامی از هیئت مدیره ستادى ارتش برزیل در شهر ریودوژانیرو بودند. اختلالات ذهنی رایج با استفاده از پرسشنامه 12 آیتمی سلامت عمومی ارزیابی شد. ویژگی های شغلی توسط مدل عدم تعادل تلاش پاداش و با توجه به درجه های نظامی اندازه گیری شد. نسبت شیوع توسط رگرسیون پواسون تخمین زده شد که فواصل اطمینان قوی (95%) را نیز بدست می دهد. شیوع اختلالات ذهنی رایج برابر با 33% بود (فاصله اطمینان 95% ، 3729). پس از تعدیل سن، تحصیلات، در آمد، سبک زندگی و دیگر ویژگی های شغلی، عدم تعادل تلاش پاداش با اختلالات ذهنی رایج، مرتبط بود. (نسبت شیوع= 03/2؛ فاصله اطمینان 95% 1/3 3/1). اینکه تعهد بیش از حد، یکی از اجزاء مهم استرس شغلی است به اثبات رسید. بدون توجه به متغیر های اقتصادی اجتماعی، جمعیت شناختی، سبک زندگی و استرس شغلی، درجه ستوانی به صورتی قوی با اختلالات ذهنی رایج مرتبط بود (نسبت شیوع= 02/2؛ فاصله اطمینان 95%  1/0 4 2/1). سرانجام در نتیجه این پژوهش استرس شغلی در میان پرسنل نیرو های مسلح با اختلالات ذهنی رایج، ارتباط پیدا کرد. علاوه بر این، در نتیجه دیگر، ویژگی های خاص شغلی در محیط نظامی می تواند به شیوع بیشتر اختلالات ذهنی رایج در میان کسانی که درجه ستوانی دارند منجر شود.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸