تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (کتابداری سابق)

تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (کتابداری سابق)

تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی بهمن 1370 شماره 18

مقالات

۱.

تکنولوژی اطلاعات و کتابخانه به سوی سال 2000

۲.

فعالیت های کتابخانه در محل کار

۳.

گزارشی از برگزاری نمایشگاه کتابهای چاپ سنگی

۴.

فهرست نسخه های خطی عربی و فارسی کتابخانه ی نوشاهیه (ساهن پال - پاکستان) (یادداشت مؤلف)

۶.

کتابداری و کتابخانه های موقوفه

معرفی کتاب ها

۱.

فهرست بعضی از کتب کتابخانه ی سلطنتی ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱