تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (کتابداری سابق)

تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (کتابداری سابق)

تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی اسفند 1364 شماره 10

مقالات

۵.

کتاب شناسی جامعه شناسی (تهیه و تنظیم منوچهر اشرف الکتابی)

۶.

پژوهشی بر روزگار خواجه نصیر طوسی و رصدخانه مراغه

معرفی کتاب ها

۳.

معرفی یک نسخه خطی منحصر بفرد: از گنجینه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱