تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (کتابداری سابق) - نشریه علمی (وزارت علوم)

تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (کتابداری سابق) (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم کتابداری و اطلاع رسانی
e-issn: ۲۷۸۳-۴۶۳۸
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۶ دی ۱۳۸۹
جانشین سردبیر/قائم مقام: دبیر تخصصی: دکتر علی شعبانی
مدیر مسئول: دکتر فاطمه ثقفی
ناشر: دانشگاه تهران
صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر علیرضا نوروزی
مدیر اجرایی: ساناز امامی
هیئت تحریریه: جعفر مهراد، عبدالرضا نوروزی چاکلی، دکتر نادر نقشینه، دکتر سعید رضایی شریف‌آبادی، دکتر محسن نوکاریزی، دکتر فاطمه فهیم‌نیا، دکتر نصرت ریاحی‌نیا، دکتر حمزه‌علی نورمحمدی، دکتر علی‌اصغر پوعزت، دکتر مرتضی کوکبی، دکتر غلامرضا حیدری***اعضای هیات تحریریه بین المللی: دکتر عاصفه عاصمی، دکتر داود معصومی
آدرس: خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، دفتر نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی
تلفن: ۰۲۶۱۱۱۲۹۳۰
وب سایت: https://jlib.ut.ac.ir/
پست الکترونیکی: Jlib@ut.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱