تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (کتابداری سابق)

تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (کتابداری سابق)

تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی خرداد 1370 شماره 17

مقالات

۱.

سازماندهی و تنظیم اطلاعات

۴.

انتخاب و فراهم آوری پیایندها (2): اثر تکنولژی جدید

۷.

کتابداری فقر

۹.

گزارشی از برگزاری دوره ی آموزشی کارشناسی ارشد کتابداری با گرایش نسخ خطی و آثار کمیاب

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱