تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (کتابداری سابق)

تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی (کتابداری سابق)

تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی فروردین 1369 شماره 16

مقالات

۱.

معانی کتاب و مورد کاربرد هر یک از آنها در قرآن کریم

۲.

روابط انسانی در آموزش کتابداری (رابطه بین همکاران)

۵.

در پیرامون ایام فراغ (به مناسبت انتشار کتاب «کتابشناسی اوقات فراغت»)

۶.

گذری بر کتابشناسی پرشکی اسلامی

معرفی کتاب ها

۱.

نظری بر فهرست سرعنوانهای موضوعی فارسی کتابخانه ی ملی ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۰